Od października 2017 roku Mediatorzy.pl są partnerem projektu FOMENTO „Wspieranie mediacji transgranicznych w sprawach cywilnych i spadkowych” współfinansowanego przez Komisję Europejską. Celem jest zapobieganie konfliktom w transgranicznych sprawach cywilnych i rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących kwestii spadkowych, poprzez wspieranie głębszego zrozumienia i prawidłowego wdrażania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 (rozporządzenie dotyczące prawa spadkowego) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE (dyrektywa w sprawie mediacji).

Partnerzy projektu to: Mediatorzy.pl (Polska), Resolutia - Gestione delle controversie (Włochy), Steinbeis Beratungszentren GmbH (Niemcy), Akademie für Mediation, Soziales und Recht der Steinbeis - Hochschule Berlin GmbH (Niemcy), Prodos Consulting srl (Włochy).

Planowane działania:

Zbadamy praktyki dotyczące prawa spadkowego z kontekstem transgranicznym w badanych krajach: Polsce, Niemczech, Szwecji, Francji, Włoszech i Austrii
Przeprowadzimy szkolenia dla mediatorów i prawników.
Opracujemy materiały informacyjne o międzynarodowym prawie spadkowym i mediacji dla obywateli UE.
Stworzymy sieć współpracy pomiędzy ekspertami mediatorami i prawnikami w sprawach spadkowych z kontekstem transgranicznym.


Pomóż na wstępie i wypełnij ankietę (5 minut) już dziś:

    https://fomento.limequery.com/832261?lang=pl

 

 Dziękujemy!